با فرا رسیدن فصل بهار وتابستان، بسته بندی میوه ها و سبزیجات یکی از نکات حائز اهمیت برای هر تولید کننده ای است. روش وکیوم وتزریق گاز یکی از رایج ترین روش های حفظ این خوراکی های خوشمزه از فساد است. ممکن است بپرسید دلیلی چنین ادعایی چیست. در ادامه به تعدادی از مزایای استفاده از روش وکیوم و تزریق گاز می پردازیم. پس با ما هراه باشید.

از آن جایی که میوه ها و سبزیجات به صورت تازه مصرف می شوند، بسته بندی مناسب جهت حفظ تازگی و طراوت این محصولات از نکات کلیدی است. روش MAP سرعت تنفس سبزیجات، سرعت رسیدن میوه ها، سرعت تولید اتیلن و تجزیه ی کلروفیل را کاهش می دهد؛ همچنین، از نرم شدن بافت محصولات نیز جلوگیری می کند. این موارد تنها تعدادی از مزایای استفاده از این روش در بسته بندی محصولات است.

شاید بپرسید چرا و چگونه ممکن است چنین نتایجی با استفاده از روش MAPحاصل شود؟ با اینکه به نظر غیرممکن است، اما با حذف و اضافه کردن گازهایی چون اکسیرن، کربن دی اکسید و نیتروژن، می توان روند فساد محصولات را تا حد زیادی کنترل کرد.  MAP با در نظر گرفتن موارد ذکر شده سلامت، طراوت و تازگی محصول شما را تضمین کرده، تا رضایت شما و مشتریانتان را حفظ کند.